Harnessing dividends from drylands : innovative scaling up with soil-nutrients

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: K. V Raju, S. P Wani

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1780648156

Ký hiệu phân loại: 631.5860954 Cultivation and harvesting

Thông tin xuất bản: Oxfordshire, UK ; Boston, MA : CABI, 2016

Mô tả vật lý: xiv, 319 pages, 16 unnumbered pages of plates ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 153031

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH