Causality and psychopathology [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780199754649

Ký hiệu phân loại: 616.89 Mental disorders

Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University Press 2010,

Mô tả vật lý: electronic text.

Ngôn ngữ:


Psychiatry -- Research ; Methodology ; Congresses. ; Psychology, Pathological -- Etiology ; Congresses.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH