Micro-syntactic variation in North American English

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Laurence R Horn, Raffaella Zanuttini

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0199367214

Ký hiệu phân loại: 427.97 Historical and geographic variations, modern nongeographic variations

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2014

Mô tả vật lý: 365 pages : , illustrations ; , 25 c

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 153377

Includes bibliographical references and indexes
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH