Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 198 kết quả
Syntax of Dutch: Verb and Verb Phrases. Volume 2
Tác giả: Norbert Corver, Hans Broekhuis, Hans Broekhuis, Nobert Corver
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  439.315
 
Disentangling Bare Nouns and Nominals Introduced by a Partitive Article
Tác giả: Tabea Ihsane, Tabea Ihsane
Xuất bản: LEIDEN BOSTON: Brill, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  415.5
 
Agreement Beyond Phi
Tác giả: Shigeru Miyagawa
Xuất bản: Cambridge: The MIT Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Comparisons and contrasts
Tác giả: Richard S Kayne
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Syntactic carpentry : an emergentist approach to syntax
Tác giả: O'Grady William
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
English syntax : an introduction
Tác giả: Andrew Radford
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
An introduction to English syntax
Tác giả: J E Miller
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
New perspectives on Chinese syntax
Tác giả: Waltraud Paul
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.15
 
Syntax of Dutch
Tác giả: Hans Bennis, Hans Broekhuis, Marcel den Dikken, Evelien Keizer
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  439.315
 
Elements of Comparative Syntax: Theory and Description
Tác giả: Enoch Aboh, Enoch Aboh, Eric Haeberli, Eric Haeberli, Puskás Genoveva, Puskás Genoveva, Manuela Schönenberger, Manuela Schönenberger
Xuất bản: Boston: De Gruyter, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  415
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục