Affective narratology : the emotional structure of stories

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Patrick Colm Hogan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0803230026

Ký hiệu phân loại: 808.036 Rhetoric and collections of literary texts from more than two literatures

Thông tin xuất bản: Lincoln : University of Nebraska Press, 2011

Mô tả vật lý: ix, 293 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 153567

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH