Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 89 kết quả (0.0312509 giây)
Clockwork rhetoric : the language and style of steampunk
Tác giả: 
Jackson: University Press of Mississippi, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 700.411
 
Narcissism and the Literary Libido : Rhetoric, Text, and Subjectivity
Tác giả: Marshall W Alcorn
New York: New York University Press, 1994
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 801/.92
 
Franz Kafka : Narration, Rhetoric, and Reading
Tác giả: 
Columbus: The Ohio State University Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 833.912
 
The Rhetoric of Fictionality Narrative Theory and the Idea of Fiction
Tác giả: Richard Walsh
Columbus: Ohio State University Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 809.3
 
The Rhetoric of Fictionality : Narrative Theory and the Idea of Fiction
Tác giả: Richard Walsh
Columbus: Ohio State University Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 809.3
 
Melville and repose : the rhetoric of humor in the American Renaissance
Tác giả: John Bryant
New York: Oxford University Press, 1993
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 813.3
 
A companion to narrative theory
Tác giả: 
Malden MA: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 808
 
Narratology : introduction to the theory of narrative
Tác giả: Mieke Bal
Toronto: University of Toronto Press, 1978
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 808.3/93
 
Pedagogies of public memory : teaching writing and rhetoric at museums, archives, and memorials
Tác giả: 
New York: Routledge, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 069.15
 
Territories of History Humanism, Rhetoric, and the Historical Imagination in the Early Chronicles of Spanish America
Tác giả: Sarah H Beckjord
University Park Penn: Pennsylvania State University Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 980
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục