A companion to Nordic cinema

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mette Hjort, Ursula Lindqvist

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118475256

Ký hiệu phân loại: 791.430948 Motion pictures, radio, television

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex ; Malden, MA : Wiley Blackwell, 2016.

Mô tả vật lý: xi, 614 pages ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 153680

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH