Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 647 kết quả
The American International Pictures video guide
Tác giả: Gary A Smith
Xuất bản: Jefferson NC: McFarland Co, c2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.430973
 
Philosophy of film and motion pictures : an anthology
Tác giả: Ji Choi, Noël Carroll
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, c2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.4301
 
War Pictures Cinema, Violence, and Style in Britain, 1939-1945
Tác giả: Kent Puckett
Xuất bản: New York: Fordham University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  791.430941
 
War Pictures : Cinema, Violence, and Style in Britain, 1939-1945
Tác giả: Kent Puckett
Xuất bản: New York: Fordham University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  791.430941
 
Understanding movies
Tác giả: Louis D Giannetti
Xuất bản: Boston: Pearson, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
From the Atelier Tovar : selected writings
Tác giả: Guy Maddin
Xuất bản: Toronto Ont: Coach House Books, c2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
Film studies
Tác giả: Amy Villarejo
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
Film theory and criticism : introductory readings
Tác giả: Leo Braudy, Marshall Cohen
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
Film theory : an introduction through the senses
Tác giả: Thomas Elsaesser, Malte Hagener
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
The 100 best movies you've never seen
Tác giả: Richard Crouse
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục