Science fiction and philosophy : from time travel to superintelligence

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Susan Schneider

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118922613

Ký hiệu phân loại: 809.38762 History, description, critical appraisal of more than two literatures

Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley, 2016.

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 153683

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH