The Routledge course in Chinese media literacy
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9781138191136

Ký hiệu phân loại: 495.182421 Chinese

Thông tin xuất bản: London ; New York :Routledge, 2016., Simplified Chinese edition.

Mô tả vật lý: xi, 242 pages : , illustrations (some color) ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chinese language -- Sound recordings for English speakers. ; Chinese language -- Textbooks for foreign speakers ; English. ; Chinese language -- Simplified characters. ; Chinese language -- Study and teaching ; English. ; Mandarin dialects. -- Media literacy -- Study and teaching.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH