Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2559 kết quả
Cutting edge Starter
Tác giả: Lin Lougheed, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Phương Nam, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Business English
Tác giả: Mary Ellen Guffey, Carolyn M Seefer
Xuất bản: Australia Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
Check your English vocabulary for business and administration [electronic resource]
Tác giả: Rawdon Wyatt
Xuất bản: London: A C Black, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2402465
 
Business class [sound recording]
Tác giả: David Cotton, Sue Robbins
Xuất bản: WaltononThames: Nelson, 1993
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
Listening to spoken English
Tác giả: Gillian Brown
Xuất bản: London: Longman, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  421
 
English for foreign trade
Tác giả: Nguyễn Thành Lân, Lê Văn Tuyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  428.024382
 
English for sales & purchasing : Express series
Tác giả: Lothar Gutjahr, Sean Mahoney
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02486588
 
Collage : Révision de grammaire
Tác giả: Lucia F Baker
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  448.2
 
Grammar Form and Function 3B
Tác giả: Milada Broukal
Xuất bản: New York: McgrawHill Education, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
ICON : International Communication Through English - Intro Workbook
Tác giả: Donald Freeman, Kathleen Graves, Linda Lee
Xuất bản: Boston: McgrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục