Mosaic of juxtaposition : William S. Burroughs' narrative revolution

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Micheal Sean Bolton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9042038486

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; New York, NY : Editions Rodopi, 2014.

Mô tả vật lý: 199 pages ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 154016

Includes bibliographical references (pages 183-191) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH