Adding it up : helping children learn mathematics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bradford Findell, Jeremy Kilpatrick, Jane Swafford

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0309069955

Ký hiệu phân loại: 372.7 *Mathematics

Thông tin xuất bản: Washington, DC : National Academy Press, 2001

Mô tả vật lý: xvii, 454 p. : , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 154133

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH