Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 73 kết quả
Art is fundamental : teaching the principles of art in elementary school
Tác giả: Eileen S Prince
Xuất bản: Chicago IL: Zephyr Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.5044
 
Mathematical reasoning for elementary teachers
Tác giả: Calvin T Long, Duane W DeTemple, Richard S Milman
Xuất bản: Boston: Pearson Addison Wesley, c2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Proving in the elementary mathematics classroom
Tác giả: Andreas J Stylianides
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.36
 
Understanding numbers in elementary school mathematics
Tác giả: Hongxi Wu
Xuất bản: Providence RI: American Mathematical Society, c2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.72
 
Understanding and teaching primary mathematics
Tác giả: Tony Cotton
Xuất bản: Harlow Essex England New York: Pearson Education, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.7
 
Performance tasks and rubrics for upper elementary mathematics : meeting rigorous standards and assessments
Tác giả: Charlotte Danielson, Joshua Dragoon
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.7
 
Teaching English to children
Tác giả: Wendy A Scott, Lisbeth H Ytreberg
Xuất bản: Harlow: Longman, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.6521044
 
Teaching kids to spell for dummies
Tác giả: Tracey Wood
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.63
 
Teaching kids to spell for dummies
Tác giả: Tracey Wood
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.63
 
Mathematics for elementary teachers : a contemporary approach
Tác giả: Gary L Musser
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục