ITIL capacity management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Larry Klosterboer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0137065922

ISBN-13: 978-0137065929

Ký hiệu phân loại: 004.0688 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : IBM Press/Pearson, 2011

Mô tả vật lý: xxvii, 204 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 154396

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH