Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 486 kết quả
SCADA : supervisory control and data acquisition
Tác giả: Stuart A Boyer
Xuất bản: Research Triangle Park NC: ISAThe Instrumentation Systems and Automation Society, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670.4275
 
SCADA : supervisory control and data acquisition
Tác giả: Stuart A Boyer
Xuất bản: Research Triangle Park NC: ISAThe Instrumentation Systems and Automation Society, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670.4275
 
Management Information Systems For The Information Age
Tác giả: Stephen Haag, Maeve Cummings, Donald J McCubbrey
Xuất bản: : McGrawHill Companies, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4038011
 
Management information systems for the information age
Tác giả: Stephen Haag, Maeve Cummings, Amy Phillips
Xuất bản: Boston: McGrawHillIrwin, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4038
 
Information Systems Solutions
Tác giả: Horn Richard L Van, R Leon Price
Xuất bản: : William Benton, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4032
 
Introduction to information systems
Tác giả: Patricia M Wallace
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4038011
 
Management information systems
Tác giả: James A O'Brien, George M Marakas
Xuất bản: Boston: McGrawHillIrwin, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4032
 
Management Information Systems
Tác giả: James A O'Brien, George M Marakas
Xuất bản: : McGrawHill Companies, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4038
 
Essentials of business information systems
Tác giả: Kenneth C LaudonJane P Laudon, Kenneth C Laudon
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: PearsonPrentice Hall, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4038011
 
Management information systems
Tác giả: Effy Oz
Xuất bản: Boston Mass: ThomsonCourse Technology, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4038011
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục