Data integration blueprint and modeling : techniques for a scalable and sustainable architecture

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anthony Giordano

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0137084935

ISBN-13: 978-0137084937

Ký hiệu phân loại: 005.73 Data structures

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : IBM Press Pearson, 2011

Mô tả vật lý: xxi, 384 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 154397

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH