Living oil : petroleum culture in the American century

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephanie LeMenager

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0199899425

Ký hiệu phân loại: 810.936 American literature in English

Thông tin xuất bản: New York, NY : Oxford University Press, 2014

Mô tả vật lý: xi, 263 pages : , illustrations ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 154544

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH