Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 493 kết quả
Teaching American Literature: A Journal of Theory and Practice
Tác giả:
Xuất bản: : Teaching American Literature A Journal of Theory and Practice TALTP, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Literature
Tác giả: M Thomas Inge
Xuất bản: Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
 
A companion to American literature and culture
Tác giả: Paul Lauter
Xuất bản: Chichester Malden MA: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.9
 
Spanish Perspectives on Chicano Literature
Tác giả:
Xuất bản: Columbus OH: The Ohio State University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  810.9
 
The Routledge concise history of Latino/a literature
Tác giả: Frederick Luis Aldama
Xuất bản: New York: Routledge, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.9868
 
Modern American literature
Tác giả: Joann Cerrito, Laurie DiMauro
Xuất bản: Detroit: St James Press, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.9
 
Encyclopedia of themes in literature
Tác giả: Jennifer McClinton-Temple
Xuất bản: New York: Facts On File, c2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  800.03
 
Encyclopedia of Asian-American literature
Tác giả: Seiwoong Oh
Xuất bản: New York: Facts On File, c2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.9895
 
Enthusiast! : essays on modern American literature
Tác giả: David Herd
Xuất bản: Manchester UK New York New York: Manchester University Press Distributed exclusively in the USA by Palgrave, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.9
 
A history of California literature
Tác giả: Blake Allmendinger
Xuất bản: New York NY: Cambridge University Press, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.99794
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục