Systemic risk, crises, and macroprudential regulation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Xavier Freixas, Lu Laeven, José-L Peydró

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0262028691

Ký hiệu phân loại: 339.5 Macroeconomic policy

Thông tin xuất bản: United States of America. : The MIT Press , 2015

Mô tả vật lý: xiii, 472 pages : , illustrations ; , 24

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 154689

Includes bibliographical references (pages 417- 458) and inde
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH