Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Systemic risk, crises, and macroprudential regulation
Tác giả: Xavier Freixas, Lu Laeven, José-L Peydró
Xuất bản: United States of America: The MIT Press, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339.5
 
Somebody in charge [electronic resource] ; A solution to recessions?
Tác giả: Pierr Lemieux
Xuất bản: Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.543
 
Saving for development : how Latin America and the Caribbean can save more and better
Tác giả:
Xuất bản: New York Washington DC USA: Palgrave Macmillan InterAmerican Development Bank, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330
 
The politics of rural reform in China : state policy and village predicament in the early 2000s
Tác giả: Christian Göbel
Xuất bản: Milton Park Abingdon Oxon New York NY: Routledge, 201
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Fighting financial fires [electronic resource] ; An IMF insider account
Tác giả: Onn de Beaufort Wijnholds
Xuất bản: Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.152
 
Oil, revolution, and indigenous citizenship in Ecuadorian Amazonia
Tác giả: Néstor L Silva, Gabriela Valdivia, Flora Lu
Xuất bản: New York: Palgrave Macmillan, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.4
 
1

Truy cập nhanh danh mục