Asian American food culture

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alice L McLean

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0313341441

Ký hiệu phân loại: 394.120973 Eating, drinking; using drugs

Thông tin xuất bản: Santa, Barbara, California : Greenwood, an imprint of ABC-CLIO, LLC., 2015

Mô tả vật lý: xvii, 211 pages : , illustrations ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 154765

"Covering everything from the establishment of the shrimping industry in 18th-century Louisiana to the Korean taco truck craze in the present day, this book explores the widespread contributions of Asian Americans to U.S. food culture. "-- Provided by publisher.
Includes bibliographical references (pages 197-199) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH