Microsoft Azure SQL Database step by step

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eric D Boyd, Leonard Lobel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0735679429

Ký hiệu phân loại: 025.04 Information storage and retrieval systems

Thông tin xuất bản: Redmond, Washington : Microsoft Press, a division of Microsoft Corporation, 2014

Mô tả vật lý: xxv, 370 pages : , illustrations ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 155201

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH