Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 192 kết quả
Cloud computing
Tác giả: Nayan Ruparelia
Xuất bản: Cambridge Massachusetts London England: The MIT Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.6782
 
Cloud Computing Technology [electronic resource]
Tác giả: Ltd Huawei Technologies Co
Xuất bản: Singapore: Springer Nature Singapore Imprint Springer, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.6782
 
Cloud computing : principles and paradigms
Tác giả: James Broberg, Rajkumar Buyya, Andrze Gościński
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
Microsoft private cloud computing
Tác giả: Aidan W Finn, Damian Flynn, Patrick Lownds, Hans Vredevoort
Xuất bản: Indianapolis Indiana: John Wiley Sons Inc, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (epub)
ddc:  004.6782
 
Essentials of cloud computing
Tác giả: K Chandrasekaran
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
Cloud computing : theory and practice
Tác giả: Dan C Marinescu
Xuất bản: Boston: ElsevierMorgan Kaufmann Morgan Kaufmann is an imprint of Elsevier, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
Lean computing for the cloud
Tác giả: Eric Bauer
Xuất bản: Piscataway New Jersey: IEEE Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.6782
 
Trustworthy cloud computing
Tác giả: V O Safonov
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.6782
 
Assured cloud computing
Tác giả: Roy Harold Campbell, Charles A Kamhoua, Kevin A Kwiat
Xuất bản: Hoboken New Jersey: IEEE Computer Society IncWiley, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.6782
 
The basics of cloud computing : understanding the fundamentals of cloud computing in theory and practice
Tác giả: Derrick Rountree, Ileana Castrillo
Xuất bản: Burlington: Elsevier Science, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6782
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục