Blue studios : poetry and its cultural work

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rachel Blau DuPlessis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 081731508X

ISBN-10: 0817353216

ISBN-13: 978-0817315085

ISBN-13: 978-0817353216

Ký hiệu phân loại: 811.509352 American poetry in English

Thông tin xuất bản: Tuscaloosa : University of Alabama Press, 2006

Mô tả vật lý: x, 302 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 155413

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH