Artistic liberties : American literary realism and graphic illustration, 1880-1905

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Adam Sonstegard

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0817318055

Ký hiệu phân loại: 741.640973 Graphic design, illustration, commercial art

Thông tin xuất bản: Tuscaloosa : The University Alabama Press, 2014

Mô tả vật lý: xiv, 230 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 155414

"Artistic Liberties is a landmark study of the illustrations that originally accompanied now-classic works of American literary realism and the ways editors, authors, and illustrators vied for authority over the publications"-- Provided by publisher.
Includes bibliographical references (pages 213-222) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH