A companion to Russian cinema

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Birgit Beumers

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118424704

ISBN-13: 978-1118424735

Ký hiệu phân loại: 791.430947 Motion pictures, radio, television

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex ; Malden, MA : John Wiley & Sons, Inc., 2016.

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 155631

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH