Oil, revolution, and indigenous citizenship in Ecuadorian Amazonia

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Flora Lu, Néstor L Silva, Gabriela Valdivia

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1137564628

ISBN-13: 978-1137564627

Ký hiệu phân loại: 320.4 Structure and functions of government

Thông tin xuất bản: New York : Palgrave Macmillan, 2017

Mô tả vật lý: xvii, 296 pages : , illustrations (some color) ; , 22 c

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 155799

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH