Engineering management in a global environment : guidelines and procedures

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: M. Kemal Atesmen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1138035744

Ký hiệu phân loại: 620.0068 Engineering and allied operations

Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis, a CRC title, part of the Taylor & Francis imprint, a member of the Taylor & Francis Group, the academic division of T&F Informa, plc, 2017

Mô tả vật lý: xiv, 108 pages : , illustrations ; , 22 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 155813

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH