International human resource management : globalization, national systems and multinational companies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781292004105


Thông tin xuất bản: Harlow, England :Pearson, 2017., Third Edition.

Mô tả vật lý: xix, 379 pages : , illustrations (black & white) ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


International business enterprises -- Management. ; International business enterprises -- Personnel management.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH