The seventeenth-century customs service surveyed : William Culliford's investigation of the western ports, 1682-84

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: W. B Stephens

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1409438373

ISBN-13: 978-1409438380

Ký hiệu phân loại: 382.7094209032 Tariff policy

Thông tin xuất bản: Burlington, VT : Ashgate, 2012

Mô tả vật lý: xx, 233 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 155951

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH