Communicating process architectures 2007 : WoTUG-30 : proceedings of the 30th WoTUG Technical Meeting, 8-11 July 2007, University of Surrey, Guildford, United Kingdom

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alistair A McEwan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1586037673

Ký hiệu phân loại: 004.35 Multiprocessing

Thông tin xuất bản: Amsterdam : Fairfax, VA : IOS Press, 2007.

Mô tả vật lý: xi, 513 p. : , ill. ; , 34 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 156303

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH