The Little SAS book for Enterprise Guide 4.2

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lo Delwiche, Susan J Slaughter

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1599947269

ISBN-13: 978-1599947266

Ký hiệu phân loại: 519.50285 Statistical mathematics

Thông tin xuất bản: Cary, N.C. : SAS Institute, 2010

Mô tả vật lý: xiv, 371 pages : , illustrations ; , 23 c

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 156378

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH