Computing networks : from cluster to cloud computing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Pascale Vicat-Blanc

Ngôn ngữ: eng ; fre

ISBN-10: 1848212860

ISBN-13: 978-1848212862

Ký hiệu phân loại: 004.6 Interfacing and communications

Thông tin xuất bản: London : Hoboken, N.J. : ISTE ; Wiley, 2011.

Mô tả vật lý: 264 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 156618

Includes bibliographical references (p. [235]-249) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH