Reinforced concrete beams, columns and frames. Mechanics and design
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1848214820


Thông tin xuất bản: London, UK : Hoboken, NJ, USA :ISTE ; Wiley, 2013,

Mô tả vật lý: xvi, 294 pages : , illustrations ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Concrete beams -- Design; Concrete beams -- Design. ; fast ; (OCoLC)fst0087424

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH