Cultural difference in television programs : foreign television programs in China

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Zhuo Feng

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3631638604

ISBN-13: 978-3631638606

Ký hiệu phân loại: 302.1 General topics of social interaction

Thông tin xuất bản: Frankfurt am Main : Peter Lang, 2012

Mô tả vật lý: 330 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 156785

Includes bibliographical references (p. 281-298).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH