Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 843 kết quả
The history of China [electronic resource]
Tác giả: Kenneth Pletcher
Xuất bản: New York: Britannica Educational Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ddc:  951
 
This is China : the first 5,000 years
Tác giả: Haiwang Yuan
Xuất bản: Great Barrington Mass: Berkshire Pub Group, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ddc:  951
 
Bridge of birds : a novel of an ancient China that never was
Tác giả: Barry Hughart
Xuất bản: New York: The Random House Publishing Group, 1984
Bộ sưu tập: Văn học
ddc:  813.54
 
The Early Chinese Empires : Qin and Han
Tác giả: Mark Edward Lewis
Xuất bản: Cambridge Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  951
 
China and the West : Music, Representation, and Reception
Tác giả: Hon-Lun Yang, Michael Saffle
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  780.951
 
Capitalism with Chinese characteristics : entrepreneurship and the state
Tác giả: Yasheng Huang
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.1220951
 
China's securities market : towards efficient regulation
Tác giả: Jing Bian
Xuất bản: London New York: RoutledgeTaylor Francis Group, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ddc:  332.04150951
 
Popular religious movements and heterodox sects in Chinese history
Tác giả: Hubert Michael Seiwert
Xuất bản: Leiden Boston: Brill, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  299.51
 
Chinese ideology
Tác giả: Hua Shiping
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.50951
 
Hong Kong : global China's restive frontier
Tác giả: Ching Kwan Lee
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  951.25
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục