Perspectives on Phonological Theory and Development : in honor of Daniel A. Dinnsen

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jessica A Barlow, Daniel A Dinnsen, Ashley Farris-Trimble

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9027253187

Ký hiệu phân loại: 414 Phonology and phonetics of standard forms of languages

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2014

Mô tả vật lý: viii, 256 pages : , illustrations ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 156876

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH