Accessing and browsing information and communication
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0262182149

Ký hiệu phân loại: 025.524 Information search and retrieval

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. :MIT Press, 2001.,

Mô tả vật lý: xiii, 357 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Communication in information science.
  - Human information processing.
  - Information retrieval.
  - Research.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH