Sample rate conversion in software configurable radios

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tim Hentschel

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 1580533361

Ký hiệu phân loại: 621.384 Radio and radar

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Artech House, 2002

Mô tả vật lý: xiii, 270 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 157019

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH