Ghoulfriends forever

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gitty Daneshvari, Darko Dordevic

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0316222496

ISBN-13: 978-0316222495

Ký hiệu phân loại: [Fic]

Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : Little Brown, 2012.

Mô tả vật lý: 260 p. : , ill. ; , 21 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 157036

Robecca Steam, Rochelle Goyle and Venus Mcflytrap navigate a bewildering array of cute monster boys, established cliques and monster-themed classes when popular classmates Frankie Stein and Cleo de Nile begin acting strangely.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH