Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 55 kết quả
Japan's high schools
Tác giả: Thomas P Rohlen
Xuất bản: Berkeley: University of California Press, 1983
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  373.52
 
Special secondary schools for the mathematically talented : an international panorama
Tác giả: Bruce R Vogeli
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  507.12
 
Eclipse
Tác giả: Stephenie Meyer
Xuất bản: New York: Little Brown, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Anna and the apocalypse
Tác giả: Katharine Turner, Barry Waldo
Xuất bản: New York: Imprint, 2018
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  813.6
 
Dancing naked : a novel
Tác giả: Shelley Hrdlitschka
Xuất bản: Victoria BC Custer WA: Orca Book Publishers, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Playing with fire
Tác giả: Kate William, Francine Pascal
Xuất bản: New York: LaurelLeaf, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Twilight
Tác giả: Stephenie Meyer
Xuất bản: New York: Little Brown and Co, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Before you
Tác giả: Amber Hart
Xuất bản: New York NY: Kensington Publishing Corp, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
School admissions and accountability : planning, choice or chance?
Tác giả: Mike Whitehouse, Roz Stevens
Xuất bản: Bristol: Policy Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.2
 
The perfect shot [electronic resource]
Tác giả: Elaine Marie Alphin
Xuất bản: Minneapolis MN: Carolrhoda Books, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục