The whites of their eyes

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andrew Clements, Adam Stower

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1416938880

Ký hiệu phân loại: [Fic]

Thông tin xuất bản: New York : Atheneum Books for Young Readers, 2012

Mô tả vật lý: 207 p. : , col. ill. ; , 19 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 157054

With a key to the Oakes School in his possession Benjamin, his friend Jill, and a new friend continue to seek ways to protect the school and their town but Lyman, the janitor and a spy, has new tricks up his sleeve.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH