Microsoft Exchange server 2013 inside out : connectivity, clients, and UM

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul E Robichaux

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0735678375

ISBN-13: 978-0735678378

Ký hiệu phân loại: 005.71376 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Redmond, Washington : Microsoft Press, a division of Microsoft Corporation, 2013

Mô tả vật lý: xvii, 515 pages : , illustrations ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 157170

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH