Enzyme systems that metabolise drugs and other xenobiotics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Costas Ioannides

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471894664

Ký hiệu phân loại: 615.7 Pharmacokinetics

Thông tin xuất bản: Chichester ; New York : John Wiley & Sons, 2002

Mô tả vật lý: viii, 578 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 157494

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH