Biennials, triennials, and documenta : the exhibitions that created contemporary art

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anthony Gardner, Charles Green

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1444336649

ISBN-10: 1444336657

ISBN-13: 978-1444336641

ISBN-13: 978-1444336658

Ký hiệu phân loại: 701.0309048 Philosophy and theory of fine and decorative arts

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex ; Malden, MA : John Wiley & Sons Ltd, 2016.

Mô tả vật lý: viii, 296 pages ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 157804

"Provides a comprehensive global history of biennialization from the rise of the European star-curator in the 1970s and the emergence of mega-exhibitions in Asia in the 1990s to the current globalization of biennials"-- Provided by publisher.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH