Value creation in multinational enterprise

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jongmoo Jay Choi, Reid W Click

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0762313927

ISBN-13: 978-0762313921

Ký hiệu phân loại: 338.88 Multinational business enterprises

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston ; London : Elsevier JAI, 2007

Mô tả vật lý: xii, 587 p. : , ill. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 158411

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH