Triathlon 101

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Mora

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0736079440

ISBN-13: 978-0736079440

Ký hiệu phân loại: 796.4257 Weight lifting, track and field, gymnastics

Thông tin xuất bản: Champaign, IL : Human Kinetics, 2009

Mô tả vật lý: x, 189 pages : , color illustrations ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 158552

Includes bibliographical references (page 183) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH