Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Triathlon training for dummies
Tác giả: Deirdre Pitney, Donna Dourney
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 
Triathlon: start to finish : 24 weeks to the long distance
Tác giả: Paul Huddle, Roch Frey, T J Murphy
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 
The complete book of triathlon training
Tác giả: Mark Kleanthous
Xuất bản: Oxford UK: Meyer Meyer Sport, c2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.42
 
Functional strength for triathletes : exercises for top performance
Tác giả: Ingrid Loos Miller, Jim Herkimer
Xuất bản: Maidenhead UK: Meyer Meyer Sport, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Triathlon workout planner
Tác giả: John Mora
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 
Complete triathlon guide
Tác giả:
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 
Train to tri : your first triathlon
Tác giả: Linda Cleveland, Kris Swarthout
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 
Triathlon 2.0 : data-driven performance training
Tác giả: Jim Vance
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 
Triathlon 101
Tác giả: John Mora
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 
The time-crunched triathlete : race-winning fitness in 8 hours a week
Tác giả: Chris Carmichael, Jim Rutberg
Xuất bản: Boulder Colo: Velo Press, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.4257
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục