Weight management for triathletes

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ingrid Loos Miller

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1841262900

ISBN-13: 978-1841262901

Ký hiệu phân loại: 796.4257 Weight lifting, track and field, gymnastics

Thông tin xuất bản: Maidenhead (Eng.) : Meyer & Meyer Sport, 2010

Mô tả vật lý: 198 p. : , col. ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 158696

Includes bibliographical references (p. 189-197).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH